فواید مطالعه برای زندگی

فواید مطالعه و کتاب خواندن  : ورزش مغز یکی از فواید مطالعه این است که موجب ورزش مغز میشود، کاری که به هیچ وجه تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو انجام نمیدهد. کتابخوانی یک ورزش بسیار عالی برای ذهن و مغز انسان است. پیشگیری از آلزایمر مطالعه تأثیرات زیادی دارد تا جایی که از …
ادامه ی نوشته فواید مطالعه برای زندگی